top

   

ELI-NP @ PoliFEST

Infrastructura Luminii Extreme (Extreme Light Infrastructure – ELI) este un proiect strategic al Comisiei Europene inclus în lista ESFRI (http://ec.europa.eu/research/infrastructures) care  urmăreşte să exploateze în beneficiul societăţii şi al cunoaşterii fundamentale progresele majore care au avut loc în ultimul deceniu în tehnologia laserilor de mare putere. Proiectul este distribuit pe 3 piloni, localizaţi în 3 ţări  din Europa –  Cehia, Ungaria şi România şi utilizează pentru finanţare resurse provenite din fondurile de integrare în Uniunea Europeană.

Pilonul din România al proiectului ELI, aprobat de către Comisia Europeană în data de 18 septembrie 2012,  poartă numele ELI-NP (Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics – http://www.eli-np.ro ). Programul său ştiinţific este focalizat pe aplicarea tehnicilor fizicii nucleare în studiul interacţiei fasciculelor exotice de fotoni cu materia, fascicule produse de 2 laseri având puteri de ordinul a 10 PW şi de un Sistem de Fascicul Gamma (GBS) bazat pe un accelerator liniar de electroni. Proiectul în valoare de aproape 300 milioane Euro este implementat de către Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei, pe Platforma Măgurele, Ilfov şi are terment de finalizare anul 2017.

Implementarea Proiectului ELI-NP este o acţiune de mare complexitate tehnică, ştiinţifică şi managerială desfăşurată de o echipă nouă formată din peste 200 de specialişti în fizică şi diverse domenii ale ingineriei, aflată în curs de dezvoltare. Caracterul internaţional şi pluridisciplinaritatea sunt coordonatele definitorii ale acestei noi structuri instituţionale.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, unul dintre cei mai importanţi furnizori de educaţie de înaltă calitate din România, este deosebit de interesată de Proiectul ELI-NP. Astfel, încă din faza incipientă de dezvoltare a Proiectului (Studiu de fezabilitate), Universitatea a adus o contribuţie directă cercetării prin efectuarea unor studii de radioprotecţie şi a devenit membră activă în Forumul Academic ELI-NP. Aceste demersuri au fost efectuate din dorinţa de a putea oferi studenţilor oportunităţi de realizare profesională, la cele mai înalte standarde ştiinţifice internaţionale, chiar la Bucureşti.

In cadrul manifestării PoliFEST, în data de 4 aprilie  2013, este programată o Sesiune ELI-NP, la care sunt invitaţi pentru a prezenta diversele aspecte ale Proiectului următorii experţi:

 • Prof. Dr. Nicolae Victor ZAMFIR, M.C. Academia Română

Directorul Proiectului ELI-NP, Directorul General al IFIN-HH
Proiectul ELI-NP – istoricul dezvoltării şi stadiul actual al implementării

 • Prof. Dr. Sydney GALES

Directorul ştiinţific al ELI-NP
Programul ştiinţific la ELI-NP

 • Prof. Dr. Gheorghe CĂTA-DANIL

Directorul adjunct al ELI-NP, Directorul Departamentului de Fizică al UPB
Forumul Academic şi formarea resurselor umane la ELI-NP

 • Prof. Dr. Norbert PIETRALLA

Directorul Institutului de Fizică Nucleară, Universitatea Tehnică din Darmstadt, Germania
Colaborarea dintre UPB şi TU-Darmstadt, oportunităţi pentru participarea la ELI-NP

Back

Parteneri

ACTIVITATI

 • Conferinţe
 • Oferte educaţionale ale facultăţilor din UPB
 • Târg de carte
 • Expoziţie de fotografie
 • Activităţi sportive
 • Expoziţie utilaje
 • Ofertele de locuri de muncă, internshipuri sau practică


POLIFEST

Invitatie Polifest 2013

Polifest 2012 

 

 

 

 

 

 

 


LOCATIE

RECTORAT UPB

Splaiul Independenţei nr 313,

sector 6 RO-o60042, Bucureşti

Tel/Fax: 021 402 9465

E-mail: relatii.publice@upb.ro


bottom